Development Tools

ECLIPSE

Eclipse סביבת פיתוח היא סביבת פיתוח משולבת שמאפשרת לפתח תוכניות בשפות שונות. למידע נוסף

MATLAB2010b

Matlab2010b סביבת פיתוח מכילה מספר יכולות עבור פיתוח אלגוריתמים, כולל יכולות של פיתוח מונחה עצמים. כמו כן התוכנה כוללת סביבת פיתוח משולבת המכילה כלי ניפוי שגיאות וחקר ביצועים. בנוסף התוכנה יכולה לתקשר עם אמצעים אלקטרוניים ממוחשבים למידע נוסף

Visual Studio.Net

Visual Studio היא סביבת פיתוח מובילה המאפשרת למתכנתים לפתח תוכניות מחשב ואתרי אינטרנט בקלות וביעילות למידע נוסף

Intel C Compiler

IntelCלמידע נוסף

EMCAS Editor

IntelC  למידע נוסף

Android-sdk

IntelC  למידע נוסף