התחברות לשרתי האוניברסיטה

​חיבור באמצעות SSH TUNNELING \3RD PARTY\VPN

החל מחודש יוני 2021, תחסם הגישה לשרתי NOVA\SOUL מחוץ לרשת בית הספר, והיא תתאפשר מעתה דרך שירות VPN בלבד למעט מקרים חריגים!

על מנת להתחבר לשרתי בית הספר ראשית יש להתחבר לשירות ה - VPN של האוניברסיטה. לאחר מכן ניתן להתחבר בעזרת לקוח ssh או SFTP, לדוגמה עם אחת התוכנות הבאות (אבל לא רק): MobaXterm, Putty, WinSCP. השרת עבור תלמידי תואר ראשון הוא nova.cs.tau.ac.il. שם המשתמש והסיסמה זהים לאלו שבכל שירותי האוניברסיטה, ואת שאר הפרטים הנדרשים בעת החיבור ניתן  לרוב להשאיר ללא שינוי. אם לא הצלחתם להתחבר, אנא שלחו מייל לכתובת system@cs.tau.ac.il. אנא ציינו את שם המשתמש שלכם.

Windows\Mac clients
 
1. Connecting to Palo Alto VPN:
 

https://computing.tau.ac.il/helpdesk/remote-access/communication/vpn

After installing and connecting to the VPN, you can use 3rd party clients to connect to nova.
 
2. Use of 3rd Party clients for connecting:
 
  • Winscp:

- Open WinSCP

- Hostname: nova.cs.tau.ac.il

- Username/Password: Your moodle/mytau username/password

- Press 'Login' and connect

- If you encounter a problem, press advanced button, verify that under Connection > Tunnel the 'Connect through SSH tunnel' checkbox is *NOT* checked, and try connecting again.

  • Putty:

- Hostname: nova.cs.tau.ac.il

- Tunneling instructions can be found on google or in the bottom of this page

  • MobaXterm:

- In the Home screen, press 'Start Local Terminal'

- Then, 'ssh <username>@nova.cs.tau.ac.il' (Replace <username> with your username)

Linux clients (supports Ubuntu) :
 

https://computing.tau.ac.il/helpdesk/remote-access/communication/sslvpn

a. Follow and authenticate with :
 
b. It will start autoinstalltion process. while OS identification , you'll get the following message : 

 
c. Click on AnyConnect VPN - it will download the script for Linux -AnyConnect VPN agent
 
d. After downloading it , go to console and perform the following -
 
 
 
e. After it's done. just look for your AnyConnect VPN agent (eg on ubuntu 14.04) - 
 
f. Click on the AnyConnect VPN agent , and continue authenticating 
 
 
g. Connect through terminal: 
ssh <username>@nova.cs.tau.ac.il:22
 
  • Command line tunneling (Any ssh client):

    ssh -L [Local Port]:username@gate.tau.ac.il:22 username@nova.cs.tau.ac.il  [-t ssh username@thirdserver.cs.tau.ac.il] [...]